Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống George W. Bush


Nghiên cứu bối cảnh quốc tế và bối cảnh nước Mỹ làm cơ sở cho sự hoạch định chính sách đối ngoại của tổng thống G.W. Bush. Phân tích một số điểm chính trong chính sách đối ngoại của tổng thống G. Bush để làm cơ sở phân tích sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của tổng thống Bush so với tổng thống B. Clinton và làm rõ sự giống nhau, khác nhau qua sự điều chỉnh đó, cũng như giải thích tại sao có sự điều chỉnh đó. Nêu những tác động của việc chính quyền G. Bush điều chỉnh chính sách đối ngoại đối với quốc tế, khu vực và Việt Nam, đưa ra một số dự báo về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Authors:

Nguyễn, Lan Hương
Keywords: Chính sách đối ngoại
Mỹ
Quan hệ quốc tế
Tổng thống George W. Bush
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 139 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17237
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus qua một số tác phẩm


Giới thiệu khái quát chủ nghĩa hiện sinh: sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh (bối cảnh văn hoá tinh thần và cội nguồn tư tưởng), những quan niệm chung về tồn tại người qua nhãn quan triết học hiện sinh. Tìm hiểu, phân tích, trình bày, hệ thống hoá và đưa ra các đánh giá sơ lược tư tưởng triết học hiện sinh của Albert Camus thông qua việc xem xét cụ thể bốn tác phẩm: Kẻ xa lạ, Huyền thoại Sisyphus, Dịch hạch, Con người nổi loạn. Luận văn góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu triết học hiện sinh, đặc biệt là tìm hiểu cụ thể một đại diện là Albert Camus, qua đó góp phần vào việc nghiên cứu triết học hiện sinh ở Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Keywords: Camus, Albert
Triết học Pháp
Triết học hiện sinh
Tư tưởng triết học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17282
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Khó khăn tâm lý trong ứng xử giữa con cái và người mẹ thay thế tại làng trẻ SOS – Hà Nội


Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến khó khăn tâm lý để định hướng cho nghiên cứu thực tiễn. Giới thiệu sơ lược về làng trẻ SOS ở Việt Nam và làng trẻ SOS Hà Nội, quá trình tổ chức và đặc điểm nhóm khách thể nghiên cứu. Tìm hiểu các khó khăn tâm lý mà trẻ và người mẹ thay thế thường gặp phải trong quan hệ ứng xử hàng ngày bao gồm khó khăn về nhận thức, khó khăn về xúc cảm, tình cảm và khó khăn về hình vi. Phân tích nguyên nhân dẫn dến các khó khăn tâm lý và hậu quả do những khó khăn đem lại. Nghiên cứu sâu một số trường hợp điển hình nhóm trẻ từ độ tuổi 10-16 tuổi sống tại làng trẻ SOS, những mong đợi của các con và bà mẹ để giải quyết những khó khăn tâm lý. Khuyến nghị và đề xuất một số giải pháp: ban lãnh đạo của làng trẻ SOS tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần; các bà mẹ dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ, trò chuyện với các con; các con phải chủ động hơn trong việc chia sẻ, gần gũi tâm sự với mẹ nhằm cải thiện mối quan hệ ứng xử giữa trẻ em với người mẹ thay thế.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Khó khăn tâm lý
Tâm lý học
Làng trẻ SOS
Hà Nội
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17324
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Tổ chức nhân lực khoa học và công nghệ theo dự án tại Viện Dầu khí Việt Nam


Trình bày một số khái niệm về tổ chức nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) theo dự án. Phân tích những nhân tố tác động đến việc tổ chức lại nhân lực, từ đó đưa ra các kinh nghiệm về chính sách thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN của một số nước trên thế giới và một số viện nghiên cứu ở Việt Nam. Nghiên cứu vai trò, vị trí của Viện Dầu khí trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN của Viện Dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các điều kiện cần và đủ để thực hiện dự án, đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao cho Viện Dầu khí Việt Nam như: Thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao làm cán bộ cơ hữu, hợp tác và tạo môi trường thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao.
Authors:

Nguyễn, Trung Hiếu
Keywords: Khoa học công nghệ
Viện Dầu khí Việt Nam
Quản lý nguồn nhân lực;
Nhân lực
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17350
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tìm hiểu công nghệ ảo hóa và đề xuất mô hình triển khai cho các đơn vị vừa và http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11574